Laat van u horen

Om goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat de Brede Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte is van wat er speelt. Uw ervaringen met bijvoorbeeld de WMO, de Jeugdzorg, de Participatiewet en het armoedebeleid zijn dus van groot belang. Is het goed (genoeg) geregeld? Wat kan beter? Zijn regels duidelijk? De adviesraad kan uw ervaringen meenemen in de adviezen aan de gemeente.

  • Ook van al die mensen en organisaties die weten wat er speelt bij inwoners horen wij graag.

  • Wij roepen iedereen op om (collectieve) signalen aan ons door te geven die voor ons advieswerk richting de gemeente Altena van belang kunnen zijn. Desgewenst kunnen inwoners ook actief betrokken worden bij de adviezen die de gemeente heel direct van ons vraagt over voorgenomen beleid. Dat meedenken gebeurt vooralsnog per mail. U wordt van harte uitgenodigd kenbaar te maken als u hier belangstelling voor heeft.

  • Organisaties of groepen inwoners kunnen ook altijd leden van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena uitnodigen voor bijeenkomsten waaruit voor ons veel input gehaald kan worden. Gezamenlijke betrokkenheid is van belang!

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt met leden van de Brede Adviesraad Sociaal Domein in contact komen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch via Hella de Ridder van de gemeente Altena op nummer 0183 - 51 66 80.
De vergaderingen van de Brede Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en kunnen – na aanmelding - ingesproken worden. De agenda’s worden gepubliceerd op www.gemeentealtena.nl en de gemeentepagina in Het Kontakt.