Skip to main content

Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Op deze website vindt U informatie over de taken van de adviesraad, de leden van de adviesraad en hoe u zich kunt laten horen.

Sinds april 2019 kent de gemeente Altena een Brede Adviesraad Sociaal Domein. Via deze adviesraad kunnen inwoners invloed uitoefenen op het sociaal-maatschappelijk beleid in de gemeente Altena.

De Brede Adviesraad Sociaal Domein denkt actief mee over de taken die de gemeente heeft op basis van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.  Doel daarvan is om het sociaal-maatschappelijk beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren.

De adviesraad adviseert de gemeente over het beleid en de uitvoering op deze terreinen. Deze adviezen raken direct aan het leven van mensen. We hebben het over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Of juist aan de zijlijn staan door werkeloosheid, schulden of geldgebrek. We hebben het ook over opgroeien, naar school gaan, zelfstandig worden. En over ziek zijn en het leven met een lichamelijke of geestelijke beperking. Dat allemaal bij elkaar is het sociale domein waarin wij leven. De gemeente Altena maakt daarvoor het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Direct betrokkenen en ervaringsdeskundigen worden echter nadrukkelijk uitgenodigd om daarover mee te denken. Dat gebeurt in en via de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena, oftewel BASDA.